Om Fremtidens Børn

Historik

Fremtidens Børn er etableret, da flere fagpersoner gennem tiden har kæmpet selvstændigt, for ufødte og nyfødte børns rettigheder til ensartet forebyggelse og offentlige tilbud. Offentlige tilbud der kan bidrage positivt til fostres vækst, udvikling, beskyttelse fra rusmidler samt har særligt øje for sikkerhedsaspekterne efter fødslen.

Det er gennem årene blevet tydeligt for de tværfaglige professionelle omkring ufødte børn, at der er forskel på tilgangen til ovenstående, afhængigt af familiens bopæl i Danmark.

Et kommende barn i en given by hjælpes ikke i samme grad som et kommende barn i en tilsvarende by, blot 15 km borte. Uligheden imellem ufødte og nyfødte børns adgang til forebyggende og livredende støtte er nemlig afhængig af flere parametre, såsom:

 • Forældre, familie og netværks socioøkonomiske situation.
 • Bopælskommunens fortolkning af lovgivningen samt bopælskommunens økonomi.
 • Genetisk arvemateriale ift. psykisk og/eller somatisk sygdom hos forældrene
 • Moderens forbrug af rusmidler under graviditeten.
 • Opholdsregionens initiativer ift. opsporing af gravide med særlige behov.
 • Alle fagpersoners opmærksomhed på at støtte op om de vordende forældre.
 • Den danske lovgivning og udøvelsen heraf af alle myndighedsansvarlige.
 

Fremtidens Børn ønsker at reducere skævvridningen og den ulige fordeling af støtte til ufødte og nyfødte børn i Danmark. Dette for at forebygge og reducere de evidensbaserede konsekvenser for både samfund det enkelte barn.

 

 •  

Skabelsen

Michela Wedel er stifter af Foreningen for Fremtidens Børn. Hun påbegyndte arbejdet for etableringen af foreningen i 2021, hvorefter hun rakte ud til få og anerkendte fagpersoner på området.

Michela erfarede hurtigt at mere end 75% af dem hun rakte ud til, meldte positivt og håbefuldt tilbage med ønske om at foreningen skulle stiftes hurtigere end Michela indledningsvist havde forestillet sig.

I 2023 blev Michelas initiativ og store arbejde støttet stærkt op af 5 beslutsomme kvinder, der hjalp etableringen af foreningen i mål. Skaberne af foreningen var Winnie Grünfeld, Fie Mølund Grønborg, Tine Anthony, Louise Oddershede Simsick og Maria Gano.

Foreningens visioner, værdier og mål er udvalgt ud fra Michela Wedels drømme på alle kommende børns vegne og vil igennem bestyrelsesarbejdet blive videreudviklet og løftet til løbende højere niveau.

Fremtidens Børn er nu en velorganiseret forening, med alle muligheder for at ytre sig, på de tusindevis af ufødte og nyfødte børns vegne, der fødes hvert år.

Foreningens stifter og bestyrelsen ønsker sammen at:

 • Gå forrest på vegne af alle kommende børn.

 • At reducere social ulighed i foster- og spædbarnslivet.

 • At øge retfærdigheden for kommende børn, uden selvstændige stemmer.

 • At formidle og oplyse om det sunde fosterliv i alle samfundslag og dele af Danmark.

Vedtægter