Mærkesager

Mærkesager for Fremtidens Børn 

 –  Fremtidens Børn ønsker er nedbryde social ulighed fra kommunegrænse til kommunegrænse, så alle fostre og gravide har adgang til samme støtte. 

Fremtidens Børn ønsker at sikre børn med senfølger af rusmiddelindtag under graviditeten samme opfølgning og støtte, uanset bopæl.

Fremtidens Børn vil skabe øget fokus på fostres og nyfødte børns behov for tilknytning under graviditeten, overgangsobjekter, én fælles livshistorien og Barnets Bog ved anbringelser og/eller bortadoptioner, børnebevidninger samt børnesamtaler (med meget mere).

 – Foreningen vil sætte det sunde fosterliv og den bedst mulige start på livet på dagsordenen i Danmark og drage paralleller til landets udviklingspotentiale ift. vores nordiske naboer, der i højere grad har juridiske / praktiske rammer til at passe på samfundets vigtigste indhold: Fremtidens Børn i Danmark.