Fra alle os til alle Jer

På denne side vil I løbende opleve nyt materiale i forskellige former, der f.eks. beskriver foreningens ønsker på alle ufødte børns vegne.

Fremtidens Børn tror på at alle kommende forældre gør alt hvad de kan for deres kommende barn, hvorfor vi løbende vil udvikle forskelligt materiale, der kan hjælpe alle interesserede på vej.

Indholdet kan f.eks. være håndplukkede anbefalinger, der fortjener gentagelser, samt anbefalinger der med fordel kan fremhæves for alle interesserede.

Links og gavnlig viden:

Du kan søge efter gratis rådgivning, hvis du lige nu står i en specifik problemstilling, hvor du mangler vejledning af specialiserede hjælpere: 

www.findraadgivning.dk 

 

 

I kan her høre podcasts om vigtigheden af afholdenhed fra rusmidler under Jeres graviditet: 

https://m.soundcloud.com/socialstyrelsendk/episode-1-spaed-og-smaborn

https://m.soundcloud.com/socialstyrelsendk/episode-2-skoleborn

https://m.soundcloud.com/socialstyrelsendk/episode-3-unge-og-yngre-voksne

 

 

Podcast om vigtigheden af tidlig tilknytning til dit ventede barn: 

https://m.soundcloud.com/socialstyrelsendk/vigtigheden-af-den-tidlige

 

 

I kan her læse om: 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at reducere rusmiddelskader under Jeres graviditet: 

https://www.sundhedsstyrelsen.dk/-/media/Viden/Graviditet-og-fødsel/Svangreomsorgen/Familieambulatorier/Rusmiddelskader-folder.ashx?sc_lang=da&hash=81CCB58677AD8EE81DBB79D81CD69841

 

Familieambulatorierne er klar til at hjælpe og du kan henvende dig uden henvisning: 

https://www.sundhedsstyrelsen.dk/da/viden/Foraeldreskab/Graviditet-og-foedsel/Svangreomsorgen/Familieambulatorier

 

Rettighederne i substitutionsbehandling med kort afsnit om Jeres graviditet: 

https://www.stenbroensjurister.dk/assets/files/Stenbroens-Juristers-ABC-om-dine-rettigheder-i-substitutionsbehandling.pdf

Gratis materiale produceret af Fremtidens Børn

Se flere klip under "For os der kan lide små klip"