Værdier

Fremtidens Børn har klare værdier i arbejdet for alle kommende børn

• Fosterlivet og starten på livet har afgørende betydning for resten af barnet liv,  samt betydning for hele det danske samfund.


• Alle børn får kun én start på livet. Samfundet er forpligtet til at forberede denne nøje.

 

• Et foster er et ufødt barn, så snart dets mor har besluttet at barnet skal have et liv en dag.


• Adgangen til at hjælpe og støtte kommende børn går igennem barnets forældre under graviditeten. Disse skal hjælpes og støttes bedre med gratis og let tilgængelig viden.


• Adgangen til at hjælpe og støtte kommende børns forældre går gennem de ansvarlige fagpersoner. Disse skal hjælpes og støttes til et godt og muligt arbejdsliv.


• Alle vordende forældre skal have den hjælp de har ret til, når det handler om at beskytte deres ufødte barn fra omsorgssvigt under graviditeten og rusmiddelindtag under graviditeten.


• Alle kommende børn hjælpes bedst via hurtig opmærksomhed og støtte af høj kvalitet til børnenes forældre under graviditeten. Der må ikke være forskel på hjælpen på tværs af landsdele, kommuner og bydele.


• Alle ufødte børn skal have samme juridiske støttemuligheder, uanset bopæl og familiær baggrund.


• Alle rusmiddelrelaterede fosterskader er 100% undgålige, hvorfor de skal og må undgås. 


• Alle unge kvinder skal opleve sig tydeligt og tilstrækkeligt orienteret om de mulige bekymringer, der kan opleves omkring hende og hendes ufødte barn, allerede inden en familieforøgelse er en realitet.


• Ingen vordende forældre skal blive overraskede i slutningen af graviditeten, når deres kommende barn måske skal i plejefamilie eller vurderes i risiko for udviklingsvanskeligheder, efter indtag af rusmidler under gravidteten.


• Alle børn med mulige senfølger af omsorgssvigt under graviditeten skal have ens adgang til opfølgning og støtte i barndommen. Uanset bopæl, grad af udsathed, påviste udfordringer, socioøkonomisk status mm.


• Senfølger fra graviditeten skal tages alvorligt af samfundet.


• Social ulighed er uetisk og offentligt omsorgssvigt – også overfor kommende børn