Foreningens erfaringer

Kommende forældre støttes uens fra kommune til kommune

 

Dette har en direkte betydning for nyfødte børns adgang til så god en start på livet som muligt. Herudover har fostre ingen juridiske rettigheder, hvorfor tusindevis af ufødte børn årligt eksponeres for legale eller illegale rusmidler. Dette uden officielle indsatser af det offentlige system forud for fødslen.

 

Kommende børn beskyttes i ulige grad, afhængig af deres bopæl i Danmark, trods etableringen af Regionale Familieambulatorier siden 2010.

 

Der er i Danmark oprettet privatorganiserede institutioner, der i nogle tilfælde har plads og mulighed for indskrivning af gravide med rusmiddelindtag. Det er forskelligt fra kommune til kommune om dette bevilges. Det er ligeledes forskelligt hvor hurtigt dette prioriteres og bevilges.

 

 Der er også flere institutioner, der afviser omsorgsopgaven, når ufødte børn har behov for forebyggende støtte under graviditeten. Dette af flere forskellige årsager, der har med barnets forældre at gøre.

 

Nogle kommuner pålægger den gravide kvinde en egenbetaling for et institutionsophold under graviditeten. Herudover ses der i Danmark markante forskelle på kvaliteten af institutionspladserne, mens nogle gravide slet ikke kan bevilges ophold under graviditeten.

 

Det blev i ca. 2017 besluttet at der skulle etableres en specialiseret institution, med landsdækkende ansvar for gravide med rusmiddelindtag. Dette som alternativ til den juridiske mulighed for tvang under graviditeter, som vores nordiske nabo har erfaring med i Norge.

 

Der blev af en tidligere regering budgetteret med et millionbeløb til årlig drift, men ingen kommuner ønskede at etablere institutionen. Dette med store konsekvenser for ufødte børn i den afventende periode. Pengene er nu væk. 

 

Der er aktuelt intet nyt i processen mod yderligere støtte til ufødte børn i Danmark, udover politiske svar fra to aktuelle ministre, der giver udtryk for at følge med i behovet og vil følge den eventuelle støttemangel nøje. Dette efter foretræde af stifteren af Fremtidens Børn.