For fagpersoner

På siden her vil I løbende opleve nyt materiale i forskellige former, der f.eks. beskriver foreningens ønsker på landets kommende børns vegne.

Indholdet kan f.eks. være håndplukkede anbefalinger, der fortjener gentagelser, samt at blive fremhævet for alle interesserede.

Vi bestræber os på at udvikle nyt og gratis materiale til alle fagpersoner i kontakt med graviditeter, kommende børn og deres forældre. 

I Fremtidens Børn ved vi at hjælpen til ufødte børn, går via børnenes forældre og via fagpersonerne omkring disse kommende forældre.

Det er derfor afgørende at fagpersoner også oplever et let tilgængelig hjælp og vejledning, når der f.eks. er et ønske om fagligt højere niveau i arbejdet med kommende børn og deres forældre.
Det er et komplekst felt at arbejde hjælpende i, hvorfor Fremtidens Børn prioriterer alle fagpersoners behov højt. 

Familieambulatorierne står klar til at hjælpe ved graviditeter med f.eks. rusmiddelindtag: 

https://www.sundhedsstyrelsen.dk/da/viden/Foraeldreskab/Graviditet-og-foedsel/Svangreomsorgen/Familieambulatorier

 

Familieambulatoriernes interventionsmodel med åben henvisning: 

https://www.sundhedsstyrelsen.dk/-/media/Viden/Graviditet-og-fødsel/Svangreomsorgen/Familieambulatorier/Omsorg_for_gravide2010.ashx?sc_lang=da&hash=85C8F3E38FF1F63A34AE151393A0501B

 

Sundhedsstyrelsens interventionsguide til fagpersoner:

https://www.sundhedsstyrelsen.dk/-/media/Viden/Graviditet-og-fødsel/Svangreomsorgen/Familieambulatorier/Intervention.ashx?sc_lang=da&hash=AE58FAC1D374B2D75E98AE6EF7A0AC2F

 

Sundhedsstyrelsens vejledning ift. misbrugsbehandling under graviditet: 

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/narkotika/~/media/796D337DC66D4F72A8991141B88BD699.ashx

 

Bekendtgørelse om gravides ret til tilbud om tilbageholdelse med samtykke: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/972

 

Rettighederne i substitutionsbehandling med kort afsnit om graviditet: 

https://www.stenbroensjurister.dk/assets/files/Stenbroens-Juristers-ABC-om-dine-rettigheder-i-substitutionsbehandling.pdf

 

Her kan du søge gratis rådgivning, hvis en medborger står i en specifik problemstilling, hvor vedkommende mangler vejledning af specialiserede hjælpere: 

www.findraadgivning.dk 

 

Se flere klip under "For os der kan lide små klip"

Vi står sammen om at hjælpe fremtidens børn