Visioner

Fremtidens Børn har klare visioner for alle kommende børn i Danmark

 

Fremtidens Børn vil 

 • Være ufødte børns stemme i alle samfundslag
 
 • Styrke ufødte børns ligestilling i Danmark
 
 • Udvikle samfundets fokus på det ufødte barns behov
 
 • Sætte ufødte børn på den politiske og folkelige dagsorden
 
 • Reducere uligheden i adgangen til hjælp for ufødte børn
 
 • Reducere omsorgssvigt i graviditeten
 
 • Reducere traumer i graviteten
 
 • Øge trivslen for landets kommende generationer 
 
 • Reducere risikoen for psykiatriske diagnoser i de kommende generationer
 
 • Reducere risikoen for alvorlig kriminalitet, vold og mulige drab i Danmark
 
 • Reducere senfølger af rusmiddelindtag under graviditeten