Projekter

Når du støtter os økonomisk, så giver det os mulighed for at arbejde for en lang række initiativer og projekter.

Vi er aktuelt i gang med følgende projekter:

Projekt-Døgninstitution

Danmark skal have sin første offentlige døgninstitution, med speciale ift. gravide kvinder med rusmiddelindtag. 

Dette med mulighed for at flytte ind, fra dag til dag, for at reducere ulighed på tværs af kommunegrænserne i Danmark. 

Målet er at sikre specialiseret hjælp til alle gravide kvinder med rusmiddelindtag, reducere fosterskader og livslange følger heraf, samt at hjælpe alle ansatte i kommunalt regi til at lykkes med døgnstøtte og behandling, uden ekstra omkostninger for en kommunes budget.

Projekt-videns-portal med gratis viden for alle.

Alle  skal have let og gratis adgang til viden, oplæg og materialer om kommende børns behov. 

Foreningens produktioner og publikationer vil løbende kunne benyttes omkostningsfrit via www.fremtidens-børn.dk.

Landets eksperter er velkomne til at bidrage vidensportalen. 

Foreningen vil gøre opmærksom på nyt indhold via sociale medier med videre.

Whistleblowerordning

Det er nødvendigt at give alle kommende børn en stemme. 

Den anonyme kontaktformular findes under fanebladet “Whistleblowing”.

Foreningen for Fremtidens Børn giver landets kommende børn en stemme, hvilket kan og skal opnås ved hjælp af alle Jer. 

Ufødte børn er i nogle tilfælde afhængig af hjælp, af høj kvalitet, af en ansvarlig fagperson.

 Samtidig kan alle fagpersoner have behov for foreningens støtte i et arbejdsfelt præget af økonomi, prioriteringer, skuffecirkulærer og risiko for lav psykologisk tryghed. 

Socialrådgivere, sundhedsplejersker, familiebehandlere, psykologer mm. kan ønske at støtte ufødte børn mere end de kan få lov til, inden for arbejdspladsens rammer. 

Derfor har Fremtidens Børn etableret denne mulighed for hjælp til fagpersonernes gode intentioner, samt for at reducere moralsk og etisk stress for alle engagerede faggrupper. 

Alle, der oplever at områder af samfundet passer utilstrækkeligt godt på et kommende barn, kan kontakte Fremtidens Børn anonymt via denne whistleblowerordning.

 Herefter vil foreningen belyse problematikken med den beskrevne afdeling, ledelse, kommune, region, private praksis eller lignende. 

Foreningen har brug for følgende oplysninger for at kunne støtte den bekymrede person:

( OBS ingen personfølsomme oplysninger, såsom navne, adresser, cpr-numre mm.)

– Graviditet eller nyfødt barn?

– En generel problematik eller enkeltstående situation?

– Ansvarshavende organisation?

– Ansvarshavende kommune?

– Andet?

– Personaleled, der støtter/bevilger utilstrækkeligt?  (Ledelse, mellemledelse, fagpersoner, andre)

– Anden relevant viden for foreningens videre arbejde for at reducere risiko for gentagelse heraf? 

Projekt-Babytopmøde

Fremtidens Børn skal afholde landets første Babytopmøde, med tværfagligt fokus på ufødte – og nyfødte børn. 

Babytopmøderne skal implementeres med et overskud til foreningens økonomi, via mindre betaling for stande med videre, hvor overskuddet går til Fremtidens Børn.

Fremtidens Børn vil løbende offentliggøre yderligere projekter, til gavn for kommende børn i Danmark, vordende forældre og alle fagpersoner med ansvar for disse. 

Donér
Har du lyst til at støtte foreningen?
Reg. 0759 konto 3233737398
Mobilpay 209559