Bestyrelsen

Tine Anthony, Vicebestyrelsesleder

Tine er uddannet psykoterapeut med speciale i traumer og har desuden baggrund som psykiatrisk sygeplejerske. Udover at drive egen virksomhed, arbejder hun til dagligt som misbrugsbehandler i Nyborg fængsel. Tine har igennem mange år, været optaget af, hvordan helt tidlige traumer i barndoms -og fosterlivet, har påvirket de mennesker hun har haft i behandling. Hun mener, at en større traumeforståelse og et langt større fokus på tidlig forebyggelse, vil kunne gøre en markant forskel for børn, unge og voksne med særlig sårbarhed, psykiske lidelser og misbrugsproblematikker. Hun er derfor glad for, sammen med resten af foreningens bestyrelse, at kunne være med til at sætte dette vigtige emne på den social -og sundhedsfaglige samt politiske dagsorden

Tine er i øvrigt mor til to piger født i 2008 og 2011

Louise Oddershede Simsick, Bestyrelsen

Louise er trådt ind i bestyrelsen med et ønske om, at skabe større fokus på ufødte og nyfødte børns behov af hensyn til børnenes fremtidige liv og trivsel.

Louise er uddannet jordemoder og er efteruddannet inden for Familiedannelse og Perinatalt Mentalt helbred. Dette udover flere års kompetenceudvikling via speciale-konsultationer for kommende forældre med behov for ekstra hjælp og støtte til at passe godt på deres kommende barn.

Louise har i sit kliniske hverv arbejdet indgående med tilknytning og familiedannelse og arbejder i dag som Vicechefjordemoder med et særligt engagement for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i den offentlige sektor.

Sidst – men ikke mindst – er Louise mor til tre dejlige børn.

Maria Gano, Bestyrelsen

f. 1979 udd. ingeniør og jordemoder med størst kærlighed til sidstnævnte fag og med særligt fokus på udsatte ufødte børn. 

Var med til at opstarte familieambulatoriet på Kolding sygehus og fandt stor værdi og arbejdsglæde i det tværfaglige samarbejde som er særlig vigtigt når det handler om varetagelsen af det udsatte ufødte barns trivsel. 

Har gennem 10 år varetaget den perinatale svangreomsorg for gravide med rusmiddelforbrug og first hand set hvad uopfyldte behov kan medføre for både mor og barn. 

Mor til 4 unikke drenge med hver deres behov og udfordringer og derfor nu selvstændig i samarbejde med sin mand. De driver sammen ØNH-klinikken Sct. Joseph. 

Michela Wedel, Stifter og Bestyrelsesleder

Michela har allerede kæmpet for kommende børns behov i en tredjedel af hendes liv og har igennem 2 år arbejdet i fritiden, for at stifte foreningen for Fremtidens Børn. Hun nåede i mål i 2023 med mange tætte samarbejdsrelationer og ildsjæle ved sin side. Michela har igennem 12 år mødt mere end 1100 gravide kvinder med rusmiddelforbrug og har derigennem erfaret et behov for en forening, der taler på alle ufødte børns vegne, også. 

Michela er uddannet bachelor i socialrådgivning, videreuddannet indenfor biologisk antropologi og human osteologi, samt opkvalificeret ift. psykologisk tryghed i organisationer. 

Hun er erfaringsbaseret specialist i risikofaktorer under graviditeter med afhængighed af rusmidler, med et særligt tæt kendskab til lovgivningernes spændingsfelt imellem Sundhedsloven og Serviceloven. 

Michela er mor til to vidundere og glæder sig over at kunne gøre en forskel for endnu flere små vidundere, via foreningen og bestyrelsens store arbejde. 

Fie Mølund Grønborg, Bestyrelsen

Fie har været med fra starten af foreningens dannelse i 2023, og hun var med til at give det sidste spark for at Fremtidens Børn blev en realitet. Fie har særlige kompetencer indenfor ledelse og organisation, efter flere år med videreuddannelse og roller i et aktivt arbejdsliv.

Fie er uddannet socialrådgiver med en diplom i ledelse og har tidligere arbejdet i det offentlige på det specialiserede socialområde.

Til hverdag arbejder Fie som konsulent i en privat virksomhed, som arbejder målrettet for at gøre socialområdet mere gennemsigtigt. Fie arbejder med udgangspunkt i serviceloven på begge sider af bordet, for at skabe det bedst mulige samarbejde mellem myndighed og leverandør til gavn for den enkelte borger.

Fie har stor indsigt i at gebærde sig i en politisk styret organisation og hun vil i fremtiden bibringe foreningen en politisk indsigt.

Fie er mor til 3 børn, og er det nogle vil kalde en praktisk gris. Hun har mangle jern i ilden og kan godt lidt at holde sig beskæftiget og i gang,  hvad enten det gælder børnene, praktiske projekter i hjemmet eller diverse former for arbejde.

Winnie Grünfeld, Bestyrelsen

Winnie har arbejdet indenfor børne- og familieområdet, siden hun afsluttede hendes bachelor i 2003 som socialrådgiver. Hun har en bred efteruddannelse og certificering indenfor terapi og en diplom i supervision. Winnie har stor forståelse for traumeforløsning, hvor hendes nysgerrighed har givet hende en specialiseret viden indenfor kropsorienteret traumebehandling.

Winnie har arbejdet med flygtningefamilier & uledsagede flygtningebørn,- indenfor skolesystemet som socialrådgiver for sårbare børn & unge,- til at arbejde i Familieambulatoriet, som hun var med til at starte op i december 2011 og 2 år frem, hvorefter hendes passion blev det terapeutiske familiearbejde, bl.a. på misbrugscenter, døgninstitution og i dag arbejder hun fuld tid som familiebehandler og udbyder supervision.

Winnie deler den overbevisning, at tilknytning mellem mor og barn allerede starter i mors mave og kroppen husker! Fosterperioden er en livsvigtig periode og Winnie ønsker at berige Foreningens arbejde med hendes erfaringer og viden på området, hun ønsker at møde mennesker åbent, hjerteligt og i en kærlig kontakt.

Winnie blev mor i 2003 og 2006, til det siger hun: “Mine børn er mit livs største gave og mine læremestre”.

Navn

Tekst

Navn

Tekst

Navn

Tekst

Navn

Tekst

Navn

Tekst