Du giver ufødte børn en stemme via Fremtidens Børn

Bliv Whistleblower

Du kan via denne anonyme kontaktformular give fremtidens børn en stemme ved at sætte ord på dine oplevelser af utilstrækkelige indsatser på det offentlige område

— Undgå personfølsomme oplysninger, såsom navne, adresser, cpr-numre mv. —

Mange gange skyldes utilstrækkelige indsatser rammerne i systemerne, hvilket både ansatte og ledelser har ønske om at ændre på. Vi giver dig derfor mulighed for at ytre dig anonymt.

Hvordan håndterer vi henvendelserne? 

En uvildig repræsentant af Fremtidens Børn videregiver oplysningerne til nøglepersoner på området, hvor bekymringerne er opstået og Fremtidens Børn samarbejder på denne vis med nøglepersonerne, via dialog og aftaler indenfor de relevante juridiske rammer. – For vi ved at vi alle vil det bedste for alle Danmarks kommende børn.

Alle har mulighed for at dele anonymiserede eksempler med Fremtidens Børn, for at belyse enkeltpersoners oplevelser af at komme i klemme og for at hjælpe alle ufødte børn i Danmark. 

Se anonymiserede eksempler på henvendelser under kontaktformularen.

Kontakt os helt anonymt

Vi har brug for følgende oplysninger for at kunne støtte dig og fremtidens børn: 

 ( OBS ingen personfølsomme oplysninger, såsom navne, adresser, cpr-numre mm.)

– Graviditet eller nyfødt barn?

– En generel problematik eller enkeltstående situation?

– Ansvarshavende organisation?

– Ansvarshavende kommune, region?

– Andet?

– Personaleled, der støtter/bevilger utilstrækkeligt? (Ledelse, mellemledelse, fagpersoner, andre)

– Anden relevant viden for foreningens videre arbejde for at reducere risiko for gentagelse heraf?

Eksempler på anonyme henvendelser: 


Jeg har brug for meget mere hjælp end jeg får under min graviditet. Det er rusmiddelcentret i X Kommune, der ikke er enig i mit ønske om at være på et botilbud med personale omkring mig hver dag.

”Sygehuset i X vil ikke indlægge mig og hjælpe med mine abstinenser fordi jeg kun er 7 graviditetsuger henne. Jeg bekymrer mig meget og ved ikke hvad jeg skal gøre, andet end at blive ved med at købe.”

Vi oplever generelt at underretninger under graviditeter ikke medfører hjælp eller yderligere undersøgelse i X Kommune. Sagerne bliver lukket efter en telefonsamtale med familien.”

”Alle sundhedsplejersker i X Kommune er blevet beskåret i ressourcer, så vi nu kun har 25 minutter til graviditetsbesøg og besøg under graviditeter med en sideløbende støtte. ”

Der er blevet udtalt og at vi i X Kommune ikke må overveje anbringelse af nyfødte børn, med mindre barnets forældre er i ustabil misbrugsbehandling.

”Børn og Ungeudvalget i vores kommune støtter ikke op om vores erfarne og faglige vurderinger. Vi vil gerne bede Jer hjælpe med at støtte op om vores ledelses problematik i Børn- og Ungeafdelingen i X Kommune. Kontaktmail: …  ”