Bestyrelsesleder, Michela Wedel, havde foretræde for socialudvalget på Christiansborg d. 30. Marts 2023. 

Dette efter følgende henvendelse om emner til Folketinget: 

“1: Ankestyrelsens manglende ansvar ift. sårbare gravide og bekymrede fagpersoner i forbindelse med udsatte vordende forældre. 

Dette emne med støtte af Ankestyrelsen, der er enig i at man bør kunne underrette Ankestyrelsen under en graviditet, snarest muligt. 

2: Danmarks første specialiserede døgntilbud til gravide med rusmiddelforbrug. 

Dette emne ligeledes med støtte.

  • Norge har døgntilbud for gravide med rusmiddelindtag. 
  • Finland har døgntilbud for gravide med rusmiddelindtag. Forebyggende og innovative lande ses med døgntilbud til målgruppen. 
  • Danmark har intet døgntilbud for gravide med rusmiddelindtag og har aldrig haft. 

Kommunerne har ikke ønsket at åbne et tilbud siden de fik muligheden i ca. 2017. 

Familieambulatorierne har manglet et tilbud at visitere til siden 2011 og før. 

Civilsamfundet åbner ikke et tilbud og mangler sundhedsvæsenets kompetencer. 

Danske Regioner vil gerne oprette Danmarks første døgninstitution for gravide med rusmiddelindtag. 

Jeg støtter dette efter 12 års erfaring og samarbejde med målgruppen, samt kendskab til barriererne i det tværsektorielle samarbejde omkring det kommende barn. 

Døgninstitutionen bør være et regionalt tilbud, midt i landet og det haster. “ 

Dette foretræde resulterede i 4 relevante spørgsmål til 2 ministre, af socialudvalget. 

Af svarene læses der at ministrene afventer Socialstyrelsens udmeldinger ift. de behov Socialstyrelsen har tydeliggjort i en tidligere central udmelding.  Fremtidens børn vil følge op på disse afventninger.